top of page
LAM YUEN - LOGO.JPG
SALIÑA
+5999 461 5540 
+5999 461 3462
  • Facebook
  • Instagram
OPEN DAILY 
11:30 - 19:00
LAM YUEN - MENU 1.png
LAM YUEN - MENU 2.png
bottom of page